Verantwoording

Algemene informatie

Statutaire naam: Stichting Solvid Foundation
Handelsnaam: Solvid Foundation
KvK-nummer: 84525576
Telefoonnummer: (013) 711 5143
Adres: Burgemeester Brokxlaan 12 5041 SB Tilburg
E-mailadres: info@solvidfoundation.nl

Bestuur en functie

Het bestuur van Solvid Foundation bestaat uit:
Voorzitter: Pedro van Helden
Secretaris: Inge Jansen
Penningmeester: Pieter Velings

Het bestuur zet zich geheel kosteloos en belangeloos in voor Solvid Foundation.

Doelstelling van de ANBI

Solvid Foundation stelt zich als doel om steun te bieden aan natuurlijke personen die in een uitkeringssituatie zitten of daarin terecht dreigen te komen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van financiële steun, het bieden van andere middelen, het bieden van gelegenheid of faciliteiten zodat deze personen in een meer onafhankelijke positie terechtkomen en blijven. In dit verband biedt Solvid Foundation onder meer financiering aan om weer als werknemer of ondernemer deel te nemen aan de maatschappij.

Veel mensen willen in beweging komen maar hebben niet altijd de middelen om dit te doen. Hoe mooi zou het zijn als iedereen die in beweging wil komen zijn carrière dromen kan verwezenlijken. En dat het niet uit maakt in welke situatie je begonnen bent. Solvid Foundation is ontstaan uit de behoeft om deze mensen te helpen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Solvid Foundation wil bijdragen aan het welzijn van mensen. In onze hulp staat de hulpbehoevende centraal, we zoeken samen een passende oplossing om hem/haar weer in zijn/haar kracht te zetten. Wij geloven erin dat iedereen die in beweging wil komen de kans moet krijgen om deze stappen te zetten. We vergoten de zelfredzaamheid door kleine giften die grote verschillen maken. Door het bevorderen van de zelfredzaamheid kunnen deze mensen beter participeren in de maatschappij.

Binnen onze organisatie hebben wij verschillende functies in het bestuur. Op deze pagina vindt u onze bestuursleden. De functie als voorzitter wordt vervuld door Pedro van Helden, hij is het gezicht van de stichting, naar binnen en buiten. De taken die Pedro vervult binnen de stichting zijn: het leiden van vergaderingen, initiatief nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden en het vertegenwoordigen van de organisatie. Een andere belangrijke rol binnen het bestuur is die van penningmeester. Deze functie wordt verzorgd door Pieter Velings. Pieter beheert het geld en de rekening. De derde en op dit moment laatste functie in het bestuur is die van secretaris. Deze functie wordt verzorgd door Inge Jansen. Inge is verantwoordelijk voor het schrijven van brieven en stukken namens de stichting, het archiveren van ontvangen brieven, het bewaren van afschriften van verzonden brieven en het maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de bestuursvergaderingen.

Wij zijn momenteel nog in de opstartfase van Solvid Foundation, daarom is er een mogelijkheid dat ons bestuur in de toekomst in aantal zal toenemen.

Financiën

Solvid Foundation is afhankelijk van giften van individuele personen en bedrijven.

Doneren kan via de donatieknop op onze website of door middel van het opnemen van contact met de stichting of een van de bestuursleden. Donateurs kunnen een zelfgekozen bedrag eenmalig of periodiek doneren. Via sociale media en het bestaande netwerk zullen wij in contact komen met mogelijke donateurs.

Ook is er een mogelijkheid om in ruil voor een financiële bijdrage een derde partij als zogenaamde partner te benoemen op onze website. De benoeming van deze zogenaamde partner gaat altijd in overleg met de bestuursleden van de stichting. Zij behouden altijd het recht om deze zogenoemde partner van de stichting aan te wijzen of de samenwerking te stoppen.

Daarnaast zullen wij uitgaven hebben om hulpvragen in vervulling te laten gaan. Deze uitgaven zullen afhankelijk zijn van de hulpvraag. In overleg met het bestuur zal de keuze worden gemaakt of er wel of niet in wordt gegaan op de hulpvraag. Afhankelijk van het budget van de stichting of haalbaarheid van de hulpvraag kan deze worden afgewezen. Daarnaast heeft het bestuur altijd het recht om een hulpvraag af te wijzen zonder opgaaf van redenen.

Daarnaast zijn er ook algemene financiële uitgaves wat betreft de organisatie van de stichting, denk hierbij aan vervoerskosten en administratieve kosten.