Over ons

Waarom Solvid Foundation?

In Nederland zijn er veel mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Deze mensen willen vaak wel aan de slag en hun eigen inkomen verdienen, maar er is vaak een obstakel waardoor dit niet lukt. Vaak zijn deze obstakels kleine dingen, die met een beetje hulp uit de weggeruimd kunnen worden. Dit is iets wat ons is opgevallen en daarom zijn we gestart met Solvid Foundation. Solvid Foundation helpt de mensen die in beweging willen komen door het obstakel waar ze tegenaan lopen weg te halen.

Onze missie en ons doel

Veel mensen willen weer aan het werk maar hebben niet altijd de middelen om dit te doen. Hoe mooi zou het zijn als iedereen die weer wil werken zijn carrièredromen kan verwezenlijken? En dat het niet uit maakt in welke situatie je begonnen bent?

Wie zijn wij?

Solvid Foundation biedt mensen die in een uitkeringssituatie zitten of in een uitkeringssituatie dreigen te komen een steuntje in de rug. Een zetje om weer financieel op eigen benen te kunnen staan. Dit doen wij door financiering van kleine bedragen of andere benodigdheden om weer aan het werk te kunnen, in loondienst of als ondernemer. Hierbij kan gedacht worden aan financiering bij het behalen van een rijbewijs tot een coachingstraject bij het opzetten van een eigen onderneming. Alle betrokkenen van de Solvid Foundation zetten zich belangeloos in voor ons gezamenlijke doel. 

Het bestuur

Pedro van Helden

Voorzitter

Pieter Velings

Penningmeester

Inge Jansen

Secretaris

‘Andere mensen helpen maakt mij gelukkig. De lach op hun gezicht omdat ze weer mee kunnen doen aan de maatschappij, dat is waar ik dit voor doe. Ik vind het zo mooi dat wij met de stichting mensen helpen waardoor ze stapjes vooruit kunnen zetten en weer toekomstperspectief krijgen.’ – Inge

Onze vrijwilligers

Naast het bestuur zetten ook al onze vrijwilligers zich compleet belangeloos in voor de Solvid Foundation. De vrijwilligers dragen de organisatie en zetten zich in voor ons mooie doel. Wil jij ons ook helpen? Stuur dan een mail naar info@solvidfoundation.nl


‘’Geef mensen de kans om weer financieel op eigen benen te staan.’’

0
Bruikleenlaptops
0 +
Gratis trajecten
met ondernemersadvies

Kleine bijdrages maken het grote verschil!
Dankzij jouw bijdrages kunnen nog meer mensen weer aan de slag!

We maken impact op het leven van anderen

Lees hoe de Solvid Foundation impact maakte op het leven van iemand die gevlucht is uit Iran

Afzender: arbeidsdeskundige bij UWV

De eerste officiële kennismaking was telefonisch. Mijnheer was helaas zijn werk verloren en kwam hierdoor bij UWV terecht. Hij gaf aan dat hij actief aan het solliciteren was en misschien iets in het vooruitzicht te hebben.

In een gesprek dat daarna live plaatsvond werd al snel duidelijk dat deze mijnheer eigenlijk niet in staat was om te solliciteren, dat er veel onverwerkte trauma’s waren en dat daar eerst aan gewerkt zou moeten worden. Mijnheer komt uit Iran en is jaren geleden gevlucht met vrouw en kinderen. Is meteen in de doe-stand gaan staan toen hij zich hier vestigde en is gaan werken. Hierdoor heeft hij alles wat er is gebeurd (oorlog, vluchten, van land naar land, uren lopen, geen eten, armoede) niet verwerkt en dit is in het gesprek uiteindelijk naar voren gekomen.

Omdat hij kostwinner is, is werken min of meer een noodzakelijkheid. Zijn partner is niet in staat om te werken (medisch) en dus hebben we samen besproken of het zinvol zou zijn om een traject in te kopen om mijnheer op termijn, zorgvuldig, aan (duurzaam) werk te helpen. Dat hierbij hulp nodig is, bleek onontbeerlijk.
Naast een traject is er veel onverwerkt leed. Samen met een coach is uitgezocht welke opties er voor hem zijn en na diverse testen werd duidelijk dat er lichaamsgericht gewerkt moest worden (lichaam en geest moeten in balans zijn). Mensendieck bleek hierin de oplossing te zijn. Echter voor hem geen oplossing die hij zich financieel kon veroorloven (niet voor verzekerd).
Een telefoontje naar Solvid Foundation met het verzoek of ze iets voor mijn klant konden betekenen. Dit leverde een prettig gesprek op, een luisterend oor en een uiteindelijke JA voor mijn klant.

Het is niet te beschrijven wat dit betekent voor deze mijnheer (en ook voor zijn gezin). Hij is op dit moment stappen aan het maken en heeft de eerste behandeling achter de rug. Durfde niet terug naar Iran (vakantie) maar heeft dit nu wel ingezet en vertrekt 7 mei voor 3 weken met zijn gezin om zijn familie weer in de armen te kunnen sluiten. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet van Solvid Foundation.

Onze Partners

Wil jij ook partner worden en iets voor de stichting betekenen?
Meld je dan aan via info@solvidfoundation.nl